ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК. Türkçe oğreniyorum. Русский язык. Rusça oğreniyorum.

Объявление

 
УЧИМ ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК
Facebook Grubu · 25.597 üye
Gruba Katıl
📌 Присоеденяйтесь к нашей группе в фейсбук ❗Мы научим Вас турецкому языку за 3 месяца.
 

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК. Türkçe oğreniyorum. Русский язык. Rusça oğreniyorum. » Урок 42 » Прямая и косвенная речь


Прямая и косвенная речь

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

Прямая речь (doğrudan anlatım)-  высказывание, дословно, передаваемая без изменений, введённое в авторскую речь.
Действие протекает в прошедшем, настоящем или настоящем-будущем (в значении настоящего) времени

Başkasına ait bir söz, hiç değiştirilmeden "dedi, demiş, diyor,der" gibi ana yargıya bağlanarak aktarılıyorsa buna "doğrudan anlatım" denir. Doğrudan anlatımlarla kendi görüşlerimizin inandırıcılığını artırmış oluruz. Bu aktarım kimi zaman tırnak (" ") içinde kimi zaman da virgülle (,) yapılır.

Прямая речь выделяется или кавычками (" "), или запятой (,).

Примеры:
Annem: "Sezgi, bilgiden yüğrüktür." derdi.
Ben bu işin böyle yapılmasını istemedim, dedi.
Ali: “Bu kitabı iki kez okudum.” dedi.
Öğretmen:” Bu test sorularını evde çözeceksiniz.” dedi.
Dersten sonra etüt yapacağız, dediler.
Başbakan: “Kıbrıs, bizim toprağımızdır.” dedi.
Öğretmen, Ali’ye: “Arkadaşına söyle, yarın ödevini mutlaka getirsin!” dedi.

В турецком языке прямая речь оформляется посредством
1. глагола «сказать» - demek, diyor, demiş, der
2. деепричастия от этого же глагола diye в сочетании с другими глаголами:
söylemek сказать,
bağırmak закричать,
cevap vermek ответить,
yanıtlamak ответить,
sormak спросить
duymak слышать и т. п.

1. Ceyda, arkadaşına: “Benimle oynar mısın?” dedi. 
2. Annesi yarışmada birinci olan kızına şöyle dedi: “Seninle gurur duyuyorum!”
3. Livy: “Deneyim aptalların öğretmenidir” der.
4. Mevlana: “Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar.” Demiş.
5. En iyi romanlar, bir bunalım döneminde yazılır, der Dostoyevski.
6.Turgut Uyar : “Nobel Ödülünü kazanan bu yazarı, en içten dileklerimle kutlarım.” Diyor.
7. Arkadaşım bana, bu film gerçekten çok güzel, dedi.
8. Öğretmenlerimiz, önce konuyu çalışın sonra da konuyla ilgili soru çözün, diyorlar.
9.Mevlana: "Balığa sudan başkası azaptır." demiş.
10. Anne: "Mehmet Moskova'ya gitti." diye söyledi. Мама сказала: «Ахмед уехал в Москву»

Косвенная речь . (dolaylı anlatım) - это недословная передача речи лица при помощи дополнительных придаточных предложений. Передаются от лица рассказчика, а не от лица, чья речь передаётся.
В турецком языке косвенная речь обычно оформляется посредством слов:
belirtti, ifade etti, söyledi

Başkasına ait bir söz (genellikle bire bir anımsanmadığı için) söz söyleyenin kendi cümlesiyle aktarılır. Bu aktarımda önemli olan, sözün içeriğinin değiştirilmemesidir. Amaç, yine bir görüşü inandırıcı kılmak ya da sadece aktarımdır.
Not: "Dolaylama" ile "dolaylı anlatımı" karıştırmayınız.

Annem, bizim dediği Edison'u çok büyük adam sayardı.
Bu işin böyle yapılmasını istemediğini söyledi.
Balzac, şiirin bir emek işi olduğunu söyler.

В косвенной речи используется развёрнутое определение на -dıк (в утвердительной или отрицательной формах) с суффиксами принадлежности и суффиксом нужного падежа в сочетании с главным сказуемым.

Внимание. Действующее лицо развёрнутого дополнения выражается притяжательным местоимением или существительным в родительном падеже.

1. Ceyda, arkadaşına kendisiyle oynayıp oynamayacağını sordu
2. Annesi yarışmada birinci olan kızına kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.
3. Einstein, hayal kurmanın bilgiden önemli olduğunu söylemiş.
4. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır görüşünü Mevlâna dile getirmiştir.
5. En iyi romanların bir bunalım döneminde yazılacağını söylüyor Dostoyevski
6. Turgut Uyar, bir yazısında , Nobel Ödülü kazanan bu yazarı en içten dilekleriyle kutladığını belirtiyor.
7. Arkadaşım bana bu filmin çok güzel olduğunu söyledi.
8. Öğretmenlerimiz, bizden, konuları çalışıp sonra da bu konularla ilgili soru çözmemizi istiyorlar.
9.Mevlana balık için sudan başkasının azap olduğunu söylemiş.
10. Anne, Mehmet'in Moskova'ya gittiğini söyledi. Мама сказала, что Ахмед уехал в Москву.
11. Bir resmin bin kelimeden değerli olduğunu ifade etti.

Преобразование прямой речи в косвенную

Различие между глаголами demek «сказать» и söylemek «сказать», «говорить» состоит в том,
что глагол demek употребляется главным образом в конструкциях прямой речи , а глагол söylemek используется в конструкциях косвенной речи и в некоторых других случаях («скажите, кто вы», «он сказал несколько слов по этому вопросу»,
«я тоже это говорю = ben de bunu söylüyorum).

1. Прямая речь Doğrudan Anlatım:

“…” dedi. = kişinin sözünü aynen / doğrudan almakla yapılır.
            Пример:
                1) Ahmet, “Buralarda kışlar çok sert geçiyor.” dedi.
                2) İsmet, “Ben gidiyorum.” dedi   —    Исмет сказал: “Я ухожу.”

2. Косвенная речь Dolaylı Anlatım:

… diğini söyledi. = kişinin sözünü dolaylı olarak almakla yapılır.
            Пример:
               1) Ahmet, buralarda kışların çok sert olduğunu söyledi.
               2) Ismet, gittiğini söyledi. — Исмет сказал что уходит

Прямая речь
Ben okula gidiyorum.
Ben geleceğim.
Londra bir kaç kez bulundum.
Çok fazla hata yaptım
Sveta çok fazla hata yaptı

Косвенная речь
O, okula gittiğini söyledi.
O, geleceğini söyledi.
O, londrada bir kaç kez bulunduğunu söyledi.
O, çok fazla hata yaptığını söyledi
O, Svetanın çok fazla hata yaptığını söylüyor

0

2

Прямая речь:

Косвенная речь:

Прочитайте инструкцию внимательно.
Talimatnameleri dikkatlice okuyun

Начальник сказал своим подчиненным прочитать инструкцию внимательно.
Müdür elemanlara talimatnameleri dikkatle okumalarını söyledi.

Я так устал.
Çok yorgunum

Ты говоришь мне, что так сильно устал.
Bana çok yorgun olduğunu söylüyorsun.

Я иду домой сейчас.
Şimdi eve gidiyorum.

Ты говоришь мне, что идешь домой.
Bana, eve gideceğini söylüyorsun.

Все идет прекрасно.
Herşey yolunda gidiyor.

В письме говорится, что все идет прекрасно.
Mektupta, herşeyin yolunda gittiği yazıyor.

Ататюрк родился в 1881.
Atatürk 1881 yılında doğdu.

Мой учитель сказал, что Ататюрк родился в 1881.
Oğretmenim, Atatürk’ün 1881 yılında doğduğunu söyledi.

Какова температура кипения воды?
Suyun kaynama noktası nedir?

Учитель спросил у учеников какова температура кипения воды.
Öğretmen öğrencilerine suyun kaynama noktasının ne olduğunu sordu.

Я хожу в театр часто.
Çok sık tiyatroya giderim.

Он сказал мне, что ходит в театр часто.
O, çok sık tiyatroya gittiğini söyledi.

Я выкуриваю пачку сигарет ежедневно.
Günde 1 paket sihara içerim.

Он сказал, что выкуривает пачку сигарет ежедневно.
O, günde bir paket sigara içtiğini söyledi.

Я рабочий и я работал в течение 10 лет.
Ben bir işçiyim ve 10 yıl çalıştım.

Он сказал, что он рабочий и работал в течение 10 лет.
İşçi olduğunu ve 10 yıl süreyle çalşmış olduğunu söyledi.

Говориться о событиях происходящих в настоящем времени и в прошедшем,
или есть желательное или должественное наклонения...

...автоматически глаголы изменяются -dik .

Я рабочий и я работал в течение 10 лет.
Ben bir işçiyim ve 10 yıl çalıştım.

Он сказал, что он рабочий и работал в течение 10 лет.
İşçi olduğunu ve 10 yıl süreyle çalşmış olduğunu söyledi.

Если в предложении прямой речи имеются вопросительные слова (kim, nerede, nereye и т. п.)...

...то в косвенной речи используется развёрнутое дополнение на -dik/ -acak с суффиксами принадлежности и суффиксом нужного падежа в сочетании с главным сказуемым.

Зейнеп спросила: «Когда приедет Фатма?
Zeynep: "Fatma ne zaman gelecek?" diye sordu.

Зейнеп спросила, когда приедет Фатма.
Zeynep Fatma'nın ne zaman geleceğini sordu.

Джансу спросила нас: «С кем вы ездили в Фетхийе?»
Cansu bize: "Fethiye'ye kiminle gittiniz?" diye sordu.

Джансу спросила у нас, с кем мы ездили в Фетхийе.
Cansu bize Fethiye'ye kiminle gittiğimizi sordu.

Если вопросительное предложение в прямой речи образуется при помощи вопросительной частицы mı/mi/ mu/mü,...

...то в косвенную речь они переводятся повторным употреблением глагола сначала в форме деепричастия на -ıp, а затем - в отрицательной форме имени действия на -dık/-acak с суффиксами принадлежности и суффиксом нужного падежа в сочетании с главным сказуемым.

Азиме спросила меня: «Ты с нами будешь играть в волейбол?»
Azime bana: "Bizimle voleybol oynayacak mısın?" diye sordu.

Азиме спросила меня, буду ли я играть с ними в волейбол.
Azime bana onlarla voleybol oynayıp oynamayacağımı sordu.

Сельма спросила нас: «Вы будете пить чай?»
Selma bize: "Çay içer misiniz?" diye sordu.

Сельма спросила нас, будем ли мы пить чай.
Selma bize çay içip içmeyeceğimizi sordu.

0

3

Ссылка на аудио   http://s3.uploads.ru/D3Evi.jpg

Demet: Halil’in Cenk’e vurduğunu duydun mu?
Duygu: Evet. Ama ben Cenk önce ona vurmuş diye duydum.
Demet: Olabilir. Ben öğrendim ki Halil’in babası okula gelmiş ve Cenk’e bağırmış.
Duygu: Doğru. Ben de Cenk’in babasının geldiğini ve Halil’in babasına vurduğunu duydum!
Demet: Öyle ama bana dediler ki Halil’in babası gizli polismiş ve Cenk’in babasını tutuklamış.
Duygu: Olamaz çünkü Cenk’in babası ninjaymış ve herkesi dövmüş diye anlattılar bana.
Demet: Hadi oradan! İyice abarttın sen de.

0

4

Три способа подчинения:
Некоторые глаголы в турецком языке принимают форму придаточного предложения, как и их объекты. В менее технических терминах это будет выглядеть так: глаголы, которые принимают форму винительного и дательного падежей, и глаголы, которые принимают -dik конструкцию. Другие примеры такого рода глаголов включают söylemek, anlatmak и düşünmek.
Примеры:
Onun geldiğini duydum.
Я слышал, что он пришел.
O geldi diye duydum.
Я слышал, что он пришел.
Duydum ki o geldi.
Я слышал, что он пришел.

Diye
Diye происходит от глагола demek (сказать/говорить) и действует непосредственно для цитирования придаточного предложения, устраняя необходимость использовать -dik полностью. Считайте, что это своего рода волшебное слово, которое позволяет отказаться от -dik.
Для использования Diye просто поместите его перед основным глаголом предложения (например, Diye duydum). Таким образом, "onun geldiğini duydum", но "o geldi diye duydum".
Примеры:
"Evet" diye cevap verdi.
Он ответил "да."
Yemek pişireceğim diye söz verdi.
Он пообещал: "Я приготовлю еду".
O askerden döndü diye duydular.
Они слышали: "Он вернулся из Армии".
Seni hep seveceğim diye söyledi.
Она сказала: "Я всегда буду любить тебя".

Ki   урок здесь
Ki в турецком языке также служит для выражения подчинения. В конструкции ki, глагол ставится в начале предложения, а затем ki (имитирует в русском слово "что").
Все это может звучать довольно мило, но так как ki не является родным турецким словом, оно встречается относительно редко. Если вы для выражения подчинения всегда будете использовать ki, ваша речь не будет звучать турецкой в полной мере.
Ki появляется также в несколько других выражениях в турецком языке, в том числе в качестве слова, образующего прилагательные (oteldeki), а также восклицания. Там нет очевидного способа выражения и между собой они не связаны.
Примеры:
Duydum ki beni unutmuşsun.
Я слышал, ты забыла меня.
Öğrendik ki Amerika biletleri ucuzlamış.
Мы узнали, что билеты до Америки подешевели.
Dediler ki uçak rötar yapacakmış.
Они сказали, что самолет будет задержан.
Anladı ki daha fazla para kazanması gerekiyormuş.
Он понял, что ему нужно было заработать больше денег.

0

5

Предложения с именным сказуемым (а также со словами var и yok)

из прямой речи переводятся в косвенную при помощи развёрнутого дополнения на -dik со вспомогательным глаголом olmak быть, иметься.

Формула:
именное сказуемое + ol- + (-ma) + -dık/ -duk + суффиксы принадлежности + суффикс падежа глагол

• Действующее лицо развёрнутого дополнения выражается притяжательным местоимением или существительным в родительном падеже.
• Между суффиксом принадлежности 3-го лица единственного и множественного числа и суффиксом падежа возникает прокладочная согласная n.

Ольга сказала: «Я довольна уроком».
Olga: "Ben dersten memnunum." dedi.

Ольга сказала, что она довольна уроком.
Olga dersten memnun olduğunu söyledi.

Женщина сказала: «Я не доктор».
Kadın: "Ben doktor değilim." dedi.

Женщина сказала, что она не доктор.
Kadın doktor olmadığını söyledi.

Ферай сказала: «Эда был больна».
Feray: "Eda hastaydı." dedi.

Ферай сказала, что Эда была больна.
Feray, Eda'nın hasta olduğunu söyledi.

Эсин сказал: «В Каппадокии есть подземные города».
Esin: "Kapadokya'da yer altı şehirleri var." dedi.

Эсин сказал, что в Каппадокии есть подземные города.
Esin, Kapadokya'da yer altı şehirlerinin olduğunu söyledi.

Хасан сказал: «У меня нет свободного времени».
Hasan: "Boş vaktim yok." dedi.

Хасан сказал, что у него нет свободного времени.
Hasan boş vaktinin olmadığını söyledi.

Вопросительные предложения с именным сказуемым,
образованные при помощи вопросительной частицы mı/ mi/ mu/ mü из прямой речи в косвенную переводятся повторным употреблением глагола olmak сначала в форме деепричастия на ıp, а затем - в отрицательной форме имени действия на -dık с суффиксами принадлежности и суффиксом нужного падежа в сочетании с главным сказуемым.

Формула:
именное сказуемое + olup ol- + -mа + -dık + суффиксы принадлежности + суффикс падежа + глагол

Он спросил меня: «Ты у себя дома?»
O bana: "Evinde mısın?" diye sordu.

Он спросил, у себя дома ли я.
O bana Evimde olup olmadığımı sordu.

Бурак спросил: «Вчера было холодно?»
Burak: "Dün hava soğuk muydu?" diye sordu.

Бурак спросил, было ли вчера холодно.
Burak dün havanın soğuk olup olmadığını sordu.

Erdal: "Sende para var mı?" diye bana sordu. Эрдал спросил меня: «У тебя есть деньги?»

Erdal, bende paranın olup olmadığını bana sordu. Эрдал спросил меня, есть ли у меня деньги.

Окан спросил: «Идриса не было в офисе?»
Okan: "İdris ofiste değil miydi?" diye sordu.

Окан спросил, не было ли Идриса в офисе.
Okan, İdris'in ofiste olup olmadığını sordu.

http://s6.uploads.ru/t/Ki1yt.jpg

Предложения с повелительным наклонением переводятся из прямой речи в косвенную при помощи усечённого инфинитива (в положительной или отрицательной форме) с суффиксами принадлежности и винительного падежа (-ı/ -i/ -u/ -ü) в сочетании с главным сказуемым (söylemek сказать, istemek просить; требовать, rica etmek просить, emretmek приказывать и т.п.) (см. Глагольное имя на -mа/ -mе).

Формула:
основа глагола + (-mа/ -mе) + -mа/ -mе + суффиксы принадлежности + -(n)ı/ -i/ -u/ -ü глагол

Роман сказал своей жене: «Поторопись! (Быстрее!)»
Roman eşine: "Çabuk ol!" dedi.

Роман сказал своей жене, что бы она поторапливалась.
Roman eşine çabuk olmasını söyledi.

Папа сказал нам: «Не опоздайте домой».
Babam bize: "Eve geç kalmayın." dedi.

Папа сказал нам, чтобы мы не опоздали домой.
Babam bize eve geç kalmamamızı söyledi.

Мой друг попросил меня: «Пойди со мной завтра к врачу».
Arkadaşım benden: "Yarın benimle doktora gel." diye rica etti.

Мой друг попросил меня завтра пойти с ним к врачу.
Arkadaşım benden yarın onunla doktora gelmemi rica etti.

Служащий аэропорта сказал пассажиру: «Дайте свой билет и паспорт».
Havalimanı görevlisi: "Biletinizi ve pasaportunuzu verin." diye yolcuya söyledi.

Служащий аэропорта сказал пассажиру, чтобы он дал свой билет и паспорт.
Havalimanı görevlisi yolcuya biletini ve pasaportunu vermesini söyledi.

0

6

-MESİ İÇİN, -SİN DİYE - Для того чтобы

(на рисунке)
-uykusu gelsin diye arkadaşlarını sayıyor...
-Для того чтобы уснуть, своих друзей считает.
http://s8.uploads.ru/qMZ1e.jpg


DİYE

Послелог diye используется в турецком языке в сложных предложениях, при этом помещается непосредственно после глагола, который поясняет /объясняет причину или обосновывает совершение того или иного действия. В таких предложениях в русский перевод помимо стандартных “так как…”, “чтобы”, “из-за того, что…”, в зависимости от контекста могут быть добавлены такие фразы, как “полагая, что…”, “находя, что…”, “посчитав, что…”, “думая, что…”, “объясняя это тем, что…”, “ссылаясь на то, что…” , “под предлогом, что…”:

Sevmiyorsunuz diye oraya gitmedik. Мы туда не пошли, посчитав, что вам это не нравится.
İş başvurusu yaptığım şirketin sorumlusu belki beni arar diye çok bekledim, ama kimse aramadı. Я долго ждала, полагая, что представитель фирмы, в которую я обращалась по вопросу трудоустройства, может мне позвонить. Однако (мне) никто не позвонил.

Послелог diye используется для уточнения причины/мотива совершения какого-либо действия в вопросе “Ne diye?” “Зачем? С какой целью? Для чего? Из-за чего? Почему?” (схож по значению с вопросом “Niçin?”):
Annesi ne diye çocuk üzerine battaniye örttü? Зачем мама укрыла ребёнка одеялом? Annesi çocuk üşümesin diye üzerine battaniye örttü. Мама укрыла ребёнка одеялом, чтобы ему не было холодно

Союз diye используется для соединения двух частей предложения, первая из которых представляет чьё-либо высказывание, а вторая – комментарий/пояснение к ней. Иными словами, союз diye используется для перевода прямой речи в косвенную, соединяя главное предложение с придаточным:

Bir daha yapmayacağım. Я больше (так) не буду делать. Bir daha yapmayacağım diye söz verdi. Он пообещал, что больше (так) не будет делать.
Oraya gitmeyeceksiniz. Вы туда не поедете. – Oraya gitmeyeceksiniz diye söylemiştim. Я сказал, что вы туда не поедете.

Если в предложениях с косвенной речью опустить союз diye, необходимо поставить глагол из придаточной части предложения в форму -acağı(nı); при этом перевод предложения на русский язык останется прежним:

Ona “Seninle evlenmek istiyorum.” dedim. Я сказал ей: “Хочу на тебе жениться”. Ona seninle evlenmek istiyorum diye söyledim. Я ей сказал, что хочу на ней жениться. = Onunla evlenmek istediğimi söyledim. Я ей сказал, что хочу на ней жениться

Запомните: в придаточных предложениях с союзом diye глагол demek никогда не используется, вместо него используется глагол söylemek:

“Bu formu doldurmalısınız”. Вам нужно заполнить этот бланк. – Bu formu doldurmalısınız diye söyledi. Он сказал: “Вы должны заполнить эту форму”.

1. говоря, что ...; полагая, что ...; думая, что ...; под [тем] предлогом, что ...
bugün ders yoktur diye okula gitmedi — он не пошёл в школу, думая, что сегодня нет занятий
gücenirsiniz diye bir şey söylemedim — я ничего не сказал, подумал, что вы обидитесь
onu hırsız diye yakaladılar — его задержали, считая, что он вор

2. для того, чтобы ...; чтобы ...; с тем, чтобы ... acele etmeyiniz diye telefon ettim — я позвонил, чтобы вы не спешили
bu işi bitireyim diye geldim — я пришёл для того, чтобы закончить эту работу
fırıncıdan ekmek alsın diye kendisini gönderdim — я послал его, чтобы он купил в булочной хлеба

3. оформление прямой речи
gelirim diye bağırdı — "Я приду", - крикнул он

4. имеющий какое-л. имя, по имени, называемый
Fontain diye bir kitabı Türkçeye çevirdi — он перевёл на турецкий язык книгу под названием "Фонтен" Neriman diye bir dul — [одна] вдова по имени Нериман ••

Osmanlıca diye bir dil var mı? - есть ли язык вроде... османского?

ne diye - с какой целью; для чего, почему
bu sözü ne diye söylediniz? - зачем вы это [слово] сказали

0

7

http://sd.uploads.ru/DX72x.jpg
http://sd.uploads.ru/fqHE4.jpg

0

8

1. Узнав, что в нашем клубе идет новый фильм, мы решили пойти в кино
Kulübümüzde yeni film var diye biz sinemaya gitmeye karar verdik.

2. Увидев, что девушка протягивает ему программу, я вернулся на свое место
Kız ona programı uzattığını görünce yerime döndüm

3. Услышав, что сеанс начинается в 7.30, он направился к двери
Suvare saat yedi buçukta başlıyor diye kapıya doğru doğruldu.

4. Обернувшись, я увидел, что Аднан остался на своем месте и беседует с девушкой, сидящей рядом
Arkama bakınca ben gördüm ki Adnan kendi yerinde kalıp yanında oturan kızla konuşuyor.

5. Ты спросил, где мы увидимся завтра?
Yarın nerede buluşacağız diye sordun mu?
Yarın nerede buluşacağımızı sordun mu?

6. Узнав, что через 5 мин. будет демонстрироваться хроника, я быстро допил сок и поспешил на 1-ый этаж
Dünya haberleri 5 dakika sonra gösterilecek diye öğrenince ben Meyve suyu içip birinci kata yürüdüm.

7. Билетерша сказала нам, что уже дали 3-ий звонок
Biletçi kız, üçüncü zili vardı artık diye söyledi.

8. Когда мы виделись в последний раз, она сказала, что приедет в среду
Son defa görüştüğümüz zaman Çarşamba günü gelecek diye söylemişti.

9. Кто платит, тот и заказывает музыку.
Parayı veren düdüğü çalar.

10.  соль для невкусного супа не имеет значения, так же как и слова для дурака ничего не значат
Tatsız çorbaya tuz, akılsız kafaya söz para etmez -

0


Вы здесь » ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК. Türkçe oğreniyorum. Русский язык. Rusça oğreniyorum. » Урок 42 » Прямая и косвенная речь


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно