Rusça’da sıfatlar, tıpkı isimlerde olduğu gibi, üç cinse ayrılmıstır.
Niteledikleri ismin cinsine göre kendi cinsleri belirlenir.

Eril sıfatlar sonlarına -ый / -ий /
Dişil sıfatlar sonlarına -aя / яя ;
Nötr sıfatlar sonlarına -ое / ee

Çoğul sıfatlar ise sonlarına -ыe ve -иe eklerini alırlar..

новый театр      (yeni tiyatro)
русский солдат      (rus askeri)
молодой студент       (genç öğrenci)
новая книга     (yeni kitap)
молодая девушка     (genç kız)
завтрашняя газета (yarınki gazete)
русское слово      (rusça sözcük)
плохое дело      (kötü is)
последнее дело      (son is)
плохие дома      (kötü evler)
свежие хлебы      (taze ekmekler)
болшие слоны      (büyük filler)
синые книги      (mavi kitaplar)
болшие окна      (büyük pencereler)