ЧАСТИ РЕЧИ SÖZCÜK ÖĞELERİ

Rusçada on değişik dilbilgisi ödesi vardır. Rusça sözcüklerin biri bu on öğeden bırıne aittir. Anca, değişik anlam ve kullanışı olan bir sözcuk bu öğrelerden birden fazlasına girebilir. Bu bakımdan, önden ve sondan eklemeli çekimeli bir dil olan Rusçada birçok için on gruptan yalnızca şu gruba aittir demek mümkün değildir. Ancak anlam ve biçim olarak kullanılışına bakarak hangi gruba bağlı olduğunu söylenebilir. Aynı sözcük başka anlmda kullanışıyla diğer bir grup içinde yer alabilir.

Örneğin: русский sözcüğü
Rus,Rus erkeği isim
Rus- (s)i sırfat
Rusya-(s)i sırfat

Bu sözcüğün hem İSİM hem de SIRFAT olarak kullanıldığını görüyorsunuz.Rusça türetilen çekimi ve hecelerde değişken vurgu yapsına sahip olduüundan yazılışı aynı, yanı haflerle yazılan bazı sözcükler farklı anlamlara da gelmektedir.

Örneğin:
Стоúт [sta’it] – o yakta duruyor
Стóит[‘stoit] – eder, değer
Ужé[uj’e] - artık
ýже[‘uje]daha dar

Bu sözcüklerin yazılışı aynı olduğunu halde, vurgunun değişik heceye düşmesi nedeniyle farklı anlamlara gelmektedirler. Birçok sözcük öğrenirken onun anlamlarını ve bu anlamda hangi grupta olduğunu da öğrenmek gerekir.
Sözünü ettim on adet öğe şunlardır. Parantez içinde verilen örnek sözcüklerden bazılarının yukarıda sözünü ettimiz gibi birden fazla grup içinde olabileceğini hatırdan çıkartmayanız.