ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК. Türkçe oğreniyorum. Русский язык. Rusça oğreniyorum.

Объявление

 
УЧИМ ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК
Facebook Grubu · 25.597 üye
Gruba Katıl
📌 Присоеденяйтесь к нашей группе в фейсбук ❗Мы научим Вас турецкому языку за 3 месяца.
 

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Задания к уроку

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

Задание 1
http://s3.uploads.ru/g2YWy.jpg
Задание 2
http://s3.uploads.ru/N89dX.jpg
Задание 3
http://s2.uploads.ru/utpWd.jpg
Задание 4
http://s2.uploads.ru/are3X.jpg
Задание 5
http://s3.uploads.ru/BvGDl.jpg
Задание 6
http://s3.uploads.ru/Bz0H3.jpg
Задание 7
http://s2.uploads.ru/DOqaz.jpg
Задание 8
http://s2.uploads.ru/XmuIU.jpg
Задание 9
http://s3.uploads.ru/D0EHw.jpg
Задание 10
http://s3.uploads.ru/cNIoE.jpg
Задание 11
http://s3.uploads.ru/ClPJ0.jpg
Задание 12
http://s3.uploads.ru/CdsBq.jpg
Задание 13
http://s3.uploads.ru/tSND0.jpg
Задание 14
http://s2.uploads.ru/EyPdf.jpg
Задание 15
Переведите на русский язык.
а) 1. Bu hükümdar bütün dünyaya sahip olacak. 2. Bu duvara tırmanacaksın ve içeri pencereden gireceksin. 3. Toplantıdan sonra müdürün yanına gideceğim, durumu ona anlatacağım. 4. Dünya ile Ay arasındaki mesafe ne kadar? Bilmem, yüzbinlerce kilometre olacak. 5. Bu üretime başlayacağız ve böylece yeni faaliyet alanları yaratacağız. 6. Her şeyi size açıkça anlatacağım, ondan sonra bana hak vereceksiniz. 7. Bu çarpışmada Cengiz Han’ın ordusunu yeneceğiz. 8. Bu ekonomik politika ile ülkemizin yer altı kaynaklarını değerlendirebileceğiz. 9. Salı günü vapurla Boğaza çıkacağız, denize gireceğiz, top oynayacağız. Akşama doğru Istanbul’a döneceğiz, akşam yemeğini evde yiyeceğiz. 10. Okla önemsizce yaralansan, çok yorgun da olsan yine çarpışmaya son dakikaya kadar devam edeceksin, yani attan düşmeyeceksin, savaştan vazgeçmeyeceksin. 11. Canım, gece yarısı odana bir katil girse onu kabul edecek misin, ona çay kahve içirecek misin? Hayır, Aliciğim, hemen ona: “Bizim Ali zengin” diyeceğim, onu sana yollayacağım. 12. Trenimiz Berlin’e ne zaman varacak? Saat sekiz buçukta.

0

2

1

satacak,yatacak,alacak,atacak,kıracak,sıkacak,karışacak,bıkacak,koyacak,solacak,kovacak,koşacak,duracak,vuracak
ağlayacak,taşıyacak,uyuyacak,anlayacak,kaşıyacak,soğuyacak,verecek,sevecek,girecek,bilecek,dökecek,görecek,gülecek
gelecek,gezecek,silecek,binecek,dövecek, çözecek,düşecek,deneyecek,eriyecek,büyüyecek,temizleyecek,incinecek,çürüyecek
gidecek, hissedecek,reddedecek,edecek,seyredecek,zannedecek,yeyecek yiyecek, deyecek         

2

ben-anlayacağım,seveceğim,bulacağım,yürüyeceğim
sen-anlayacaksın,seveceksin,bulacaksın,yürüyeceksin
o----anlayacak,sevecek,bulacak,yürüyecek
biz-anlayacağız,seveceğiz,bulacağız,yürüyeceğiz
siniz-anlayacaksınız,seveceksiniz,bulacaksınız,yürüyeceksiniz
onlar-anlayacaklar,sevecekler,bulacaklar,yürüyecekler.       

3

ben derslere çalışacağım
siniz pişireceksiniz
sen okuyacaksın
onlar futbola oynayacaklar
biraz vakit az sonra biz kirli kap kaçağı yıkayacağız.
onlar kahve içecekler
ben müzik dinleyeceğim
biz film seyredeceğiz
sen mektup yazacaksın
o kemanı çalacak
siniz yeni araba alacaksınız
bir saat sonra filmi bitecek????????????????bidecek?
ben İtalyanca öğreneceğim
yarın kar yağacak
ben de şarkıyı söyleyeceğinm
biz beş saatta yemek yeyeceğiz biz saat beşte yemek yiyeceğiz

4

almayacak,kırmayacak,koymayacak,ağlamayacak,taşımayacak,uyumayacak,vermeyecek,girmeyecek,dökmeyecek,erimeyecek,büyümeyecek,gitmeyecek
atmayacak,sıkmayacak,durmayacak,anlamayacak,kaşımayacak,soğumayacak,gelmeyecek,silmeyecek,gülmeyecek,incinmeyecek,çürümeyecek,etmeyecek

5

ben-yazmayacağım,bilmeyeceğim,okumayacağım,görmeyeceğim
sen-yazmayacaksın,bilmeyeceksin,okumayacaksın,görmeyecksin
o----yazmayacak,bilmeyecek,okumayacak,görmeyecek
biz-yazmayacağız,bilmeyeceğiz,okumayacağız,görmeyeceğiz
siniz-yazmayacaksınız,bilmeyeceksiniz,okumayacaksınız,görmeyeceksiniz
onlar-yazmayacaklar,bilmeyecekler,okumayacaklar,görmeyecekler

6

alacak mı,kıracak mı,koyacak mı,ağlayacak mı,taşıyacak mı,uyuyacak mı,verecek mi,girecek mi,dökecek mi,deneyecek mi,eriyecek mi,büyüyecek mi,gitecek gidecek  mi,yeyecek yiyecek mi,atacak mı,sıkacak mı,duracak mı,anlayacak mı,kaşıyacak mı,soğuyacak mı,gelecek mi,silecek mi,gülecek mi,temizleyecek mi,incinecek mi,çürüyecek mi,etecek mi,deyecek mi?

7

ben-almayacak mıyım,silmeyecek miyim,uyumayacak mıyım,büyümeyecek miyim
sen-almayacak mısın,silmeyecek misin,uyumayacak mısın,büyümeyecek misin
o-----almayacak mı,silmeyecek mi,uyumayacak mı,büyümeyecek mi
biz-almayacak mıyız,silmeyecek miyiz,uyumayacak mıyız,büyümeyecek miyiz?
siniz-almayacak mısınız,silmeyecek misiniz,uyumayacak mısınız,büyümeyecek misiniz?
onlar-almayacaklar mı,silmeyecekler mi,uyumayacaklar mı,büyümeyecekler mi?

8

1.onlar             7.ben
2.siniz               8.onlar
3.biz                 9.sin
4.o                  10.siniz
5.sin                11.biz
6.ben               12.o

1.-ğım                7.-ğiz
2.siniz                8.-ğim
3.sen                 9.siniz
4.ler                  10.sin
5.-ğiz                 11.----
6.----                 12.lar

9

evet,o bizimle gelecek.                            hayır,o bizimle gelmeyecek.
evet,ben babama yardım edeceğim.         hayır,ben babama yardım etmeyeceğim.
evet,onlar kendileri taşıyacaklar.              hayır,onlar kendiler taşmayacaklar.
evet,biz ailesine haber vereceğiz.             hayır,biz ailesine haber vermeyeceğiz.

10

]sen burada kalmayacaksın
biz onunla konuşmayacağız
onlar Veysel'e söyleyecekler
siz dışarıda beklemeyeceksiniz
o kendi çözmeyecek

11

babam bana İstanbul'dan oyuncak getirecek.
ben ve kardeşim okuldan sonra babama yardım edeceğiz.
bence,siz bu yarışmayı kazanacaksınız.
bu yazı ben Antalya'ya tatile gitmeyeceğim.

проверила

0

3

Задание 1

1)
almak - alacak (брать/взять )
kırmak - kıracak (ломать/сломать )
karışmak - karışacak ( смешиваться/смешаться )
koymak - koyacak (класть/положить)
kovmak - kovacak (прогонять/прогнать )
durmak - duracak (останавливаться/остановиться )
yakmak - yağacak yakacak (сжигать/сжечь)
atmak - atacak  (бросать/бросить)
sıkmak - sıkacak (сжимать/сжать )
bıkmak - bığacak bıkacak (надоедать/надоесть)
solmak - solacak (вянуть/завять)
vurmak - vuracak (ударять/ударить )
2)
ağlamak - ağlayacak (плакать/заплакать)
taşımak - taşıyacak (переносить/перенести)
uyumak - uyuyacak (спать)
anlamak - anlayacak (понимать/понять )
soğumak - soğuyacak (охлаждаться/охладиться)
3)
vermek - verecek (давать/дать )
sevmek - sevecek (любить)
girmek - girecek (входить/войти)
bilmek - bilecek (знать/уметь)
dökmek - dökecek (наливать/налить)
görmek - görecek (видеть/увидеть)
gülmek - gülecek (смеяться/засмеяться)
gelmek - gelecek (приезжать/приехать)
gezmek - gezecek (ходить)
silmek - silecek (вытирать/вытереть)
binmek - binecek (садиться/сесть)
dövmek -dövecek (бить/побить)
çözmek - çözecek (развязывать/развярать)
düşmek - düşecek (падать/упасть)
4)
denemek - deneyecek (пробовать/попробовать)
erimek - eriyecek (таять/растаять)
büyümek - büyüyecek (расти/вырасти)
temizlemek - temizleyecek (убирать/убрать)
incimek - inciyecek (???)
çürümek - çürüyecek (гнить/сгнить)
5)
gitmek - gitecek gidecek (уходить/уйти)
hissetmek - hissetecek hissedecek (чувствовать/почувствовать)
reddetmek - reddetecek (отклонять/отклонить)
etmek - etecek edecek (дeлать/сдeлать)
seyretmek - seyretecet seyredecet
zannetmek - zannetecek zannedecek
6)
yemek - yeyecek yiyecek (еда кушать)
demek - deyecek (говорить/сказать)

Задание 2

Anlamak (понимать/понять)
Ben anlayacağım
Sen anlayacaksın
O anlayacak
Biz anlayacağız
Siz anlayacaksınız
Onlar anlayacaklar
Sevmek (любить)
Ben seveceğim
Sen seveceksin
O sevecek
Biz seveceğiz
Siz seveceksiniz
Onlar sevecekler
Bulmak (находить/найти)
Ben bulacağım
Sen bulacaksın
O bulacak
Biz bulacağız
Siz bulacaksınız
Onlar bulacaklar
Yürümek (двигаться/продвигаться)
Ben yürüyeceğim
Sen yürüyeceksin
O yürüyecek
Biz yürüyeceğiz
Siz yürüyeceksiniz
Onlar yürüyecekler

Задание 3

Я буду делать уроки - Ben ders yapacağım
Вы будете готовить - Siz yemek peşereceğiz
Ты будешь читать - Sen okuyacaksın
Они будут играть в футбол - Onlar futbol oynayacaklar
Мы немного спустя помоем грязную посуду - Biz biraz sonra kirli bulaşıkları yıkayacağız
Они будут пить кофе - Onlar kahve içecekler
Я буду слушать музыку - Ben  müzik dinleyeceğim
Мы будем смотреть фильм - Biz film bakacağız
Ты напишешь письмо - Sen yazı yazacaksın
Он сыграет на скрипке - O viyolonu oynayacak
Вы купите новую машину - Siz yeni arabayı alacaksınız
Спустя 1 час фильм закончится - Bir saat sonra bitecek
Я буду учить итальянский - Ben İtalyanca öğreteceğim
Завтра пойдет снег - Yarın kar yağacak
Я тоже буду петь - Ben de söyleyeceğim
Мы будем есть в 5 часов - Biz saat beşte yeyeceğiz yiyeceğiz

Задание 4

almak - almayacak
kırmak - kırmayacak
koymak - koymayacak
ağlamak - ağlamayacak
taşımak - taşımayacak
uyumak - uyumayacak
vermek - vermeyecek
girmek - girmeyecek
dökmek - dökmeyecek
erimek - erimeyecek
büyümek - büyümeyecek
gitmek - gitmeyecek
atmak - atmayacak
sıkmak - sıkmayacak
durmak - durmayacak
anlamak - anlamayacak
kaşımak - kaşımayacak
soğumak - soğumayacak
gelmek - gelmeyecek
silmek - silmeyecek
gülmek - gülmeyecek
çürümek - çürümeyecek
etmek - etmeyecek

Задание 5

Yazmak
Ben yazmayacağım
Sen yazmayacaksın
O yazmayacak
Biz yazmayacağız
Siz yazmayacaksinizsınız
Onlar yazmayacaklar
Bilmek
Ben bilmeyeceğim
Sen bilmeyeceksin
O bilmeyecek
Biz bilmeyeceğiz
Siz bilmeyeceksiniz
Onlar bilmeyecekler
Okumak
Ben okumayacağım
Sen okumayacaksın
O okumayacak
Biz okumayacağız
Siz okumayacaksınız
Onlar okumayacaklar
Görmek
Ben görmeyeceğim
Sen görmeyeceksin
O görmeyecek
Biz görmeyeceğiz
Siz görmeyeceksiniz
Onlar görmeyecekler

Задание 6

almak - alacak mı?
kırmak - kıracak mı?
koymak - koyacak mı?
ağlamak - ağlayacak mı?
taşımak - taşıyacak mı?
uyumak - uyuyacak mı?
vermek - verecek mi?
girmek - girecek mi?
dökmek - dökecek mi?
erimek - eriecek mi?
büyümek - büyüyecek mi?
gitmek - gitecek mi?
atmak - atacak mı?
sıkmak - sıkacak mı?
durmak - duracak mı?
anlamak - anlayacak mı?
kaşımak - kaşıyacak mı?
soğumak - soğuyacak mı?
gelmek - gelecek mi?
silmek - silecek mi?
gülmek - gülecek mi?
çürümek - çürüyecek mi?
etmek - etecek edecek mi?

Задание 7

Almak
Ben almayacak mıyım?
Sen almayacak mısın?
O almayacak mı?
Biz almayacak mıyız?
Siz almayacak mısınız?
Onlar almayacaklar mı?
Silmek
Ben silmeyecek miyim?
Sen silmeyecek misin?
O silmeyecek mi?
Siz silmeyecek miyiz?
Biz silmeyecek misiniz?
Onlar silmeyecekler mi?
Uyumak
Ben uyumayacak  mıyım?
Sen uyumayacak mısın?
O okumayacak mı?
Biz uyumayacak mıyız?
Siz uyumayacak mısınız ?
Onlar uyumayacaklar mı?
Büyümek
Ben büyümeyecek miyim?
Sen büyümeyecek misin?
O büyümeyecek mi?
Biz büyümeyecek miyiz?
Siz büyümeyecek misiniz?
Onlar büyümeyecekler mi?

Задание 8

1. Onlar kitap okuyacaklar - Они книгу будут читать.
2. Biz mektup yazacağız. - Мы письмо писать будем.
3. Siz müzik dinleyeceksiniz. - Вы музыку слушать будете.
4. O çay içecek. - Он чай пить будет.
5. Sen ders çalışacaksın. - Ты домашнюю работу делать будешь.
6. Ben otobüs bekleyeceğim.  - Я автобус буду ждать.
7. Ben futbol oynayacağim. - Я в футбол играть буду.
8. Onlar Türkçe öğrenecekler. - Они турецкий язык учить будут.
9. Sen niçin gideceksin? - Ты зачем идти собираешься?
10. Biz bunu giyeceğiz. - Мы будем это носить. оденем
11. Siz dinleneceksiniz. - Вы будете отдыхать.
12. O seni anlayacak. - Он тебя поймет.

1. Ben yatacağım. - Я спать ложиться буду.
2. Siz beni döveceğsizksiniz. - Вы меня наказывать будете.
3. Sen çorap gıyeceksin. - Ты носки надевать будешь.
4. Onlar taksie bekleyecek. - Они такси ждать будут.
5. Biz eğleneceğiz. - Они веселиться будут.
6. O parkta gezecek. - Он парк посетит.
7. Biz mektup göndereceğiz. - Мы письмо отправлять будем.
8. Ben yemek yiyeceğim. - Я еду есть буду.
9. Siz çiçek satacaksınız. - Вы цветок продавать будете.
10. Sen ona vereceksin. -  Ты это сделаешь.
11. O bizi görmeyecek. - Он нас не увидит.
12. Onlar erken kalkacaklar. - Они рано встанут.

Задание 9

1. O bizimle gelecek mi? - Он поедет вместе с нами?
- Evet, o bizimle gelecek. - Да, он с нами поедет.
- Hayır, o bizimle gelmeyecek. - Нет, он с нами не поедет.
2. Sen babana yardım edecek misin? Ты мне поможешь?
- Evet, sen bana ben babama yardım edeceksınğim. - Да, ты мне поможешь.
- Hayır, sen bana yardım etmeyeceksin. - Нет, ты мне не поможешь.
3. Onlar kendileri mi taşıyacaklar? - Они сами принесут?
- Evet, onlar kendileri taşıyacaklar. - Да, они сами принесут.
- Hayır, onlar kendileri taşımayacaklar. - Нет, они сами не принесут.
4. Siz mi ailesine haber vereceğiz? - Вы ли семье новости давать будете?
- Evet, siz biz mi ailesine haber vereceksinizğiz. - Да, Вы семье новости дадите.
- Hayır, siz ailesine haber vermeyeceksiniz. - Нет, Вы семье новости не дадите.

Задание 10

Sen burada kalacaksın. (Ты здесь остановишься) - Sen burada kalmayacaksın. (Ты здесь не остановишься)
Biz onunla konuşacağız. (Мы с ним поговорим) - Biz onunla konuşmayacağız. (Мы с ним не поговорим)
Onlar Veysel'e söyleyecekler. (Они Вейсел расскажут) - Onlar Veysel'e söylemeyecekler. (Они Вейсел не расскажут)
Siz dışarıda bekleyeceksiniz. (Вы снаружи будете ждать) - Siz dışarıda beklemeyeceksiniz. (Вы снаружи не будете ждать)
O kendi çözecek. (Она по-своему решать будет) - O kendi çözmeyecek. (Она по-своему решать не будет)

Задание 11

1. Babam bana Istanbul'dan oyuncak getirecek. - Папа мне из Стамбула игрушку привезет.
2. Ben ve kardeşim okuldan sonra babama yardım edeceğiz. - Я и мой брат после школы папе помогать будем.
3. Siz bence yarışmayı kazanaksınız. - Я думаю, что Вы выиграете в этом конкурсе.
4. Bu yaz tatile Antalya'ya ben gitmeyeceğim. - Этим летом в отпуск я в Анталию не собираюсь.

Задание 12

1. Sen de akşam orada olacak mısın?  - Ты тоже вечером здесь будешь?
- Evet, ben de akşam orada olacağım  - Да, я тоже вечером здесь буду.
2. Siz konserde gitar çalacak mısınız? (Siz mi konserde gitar çalacaksınız?) - Вы на концерте на гитаре играть будете? (Вы ли на концерте на гитаре играть будете?)
- Evet, biz konserde gitar çalacağız. - Да, мы на концерте на гитаре играть будем.
3. Sen üniversiteyi bu yıl bitirecek misin? - Ты университет в этом году заканчиваешь ли?
- Evet, ben üniversiteyi bu yıl bitireceğim. - Да, я университет в этом году заканчиваю.
4. Sen sabahleyin onu karşılayacak mısın? - Ты утром её будешь встречать?
- Evet, sabahleyin onu karşılayacağım. - Да, утром её встречать буду.

Задание 13

1. Он не пойдет завтра в школу. - O yarın okula gidecek надо отрицание.
2. Я с ним больше играть не буду. - Ben oyun oynamayacağım.
3. Ты не будешь ремонтировать велосипед? - Sen bisiklete onarmayacak mısın?
4. Вы сегодня рано ляжете? - Siz bugün erken yatacak misiniz mısınız?
5. Я вечером не выйду на улицу. - Ben akşam dışarı çıkmayacağım.
6. Вы не будете участвовать в соревнованиях. - Siz oyunlar katılmayacaksınız.
7. Завтра я буду петь на концерте. - Yarın ben konserde söyleyeceğim.
8. Больше я не буду читать эту газету. - Ben bu gazeteyi bir daha okumayacağım.
9. Вы не будете красить эту дверь? - Siz bu kapıyı boyamayacak mısınız?
10. По-моему Орхан нас не поймет. - Bence Orhan bizi anlamayacak.
11. После урока позвоним Ирфану. - Biz dersten sonra Irfan'a  telefon edeceğiz.

Задание 14

1. Akşam güzel bir film seyredeceğiz. - Вечером мы будем фильм смотреть.
2. Yarın kardeşimi okula ben götüreceğim. -  Завтра брата в школу отведу.
3. Arkadaşlar bu habere çok sevinecekler. - Друзья от этой новости будут счастливы.
4. Orada yeni bir dil öğrenecek. - Он там новый язык учить будет.
5. Bundan sonra bir daha kahve içmeyeceğim. - После этого больше кофе пить не буду.
6. Bız orada alış veriş yapacak mıyız? - Мы там покупки делать будем?
7. Salataya limon sılmayacak sıkmayacak mıyız? - В салат лимон выжимать будем? не будем?
8. Arif de yarın taşınacak. - Ариф тоже завтра будет переезжать.
9. Abim bu yaz evlenecek. - Мой брат этим летом женится.
10. Yerleri de silecek miyiz? - Места тоже надо будет мыть?
11. Bu hafta odamı temizlemeyeceğim. - На этой неделе я не буду комнату убирать.
12. Hesabı biz mi ödeyeceğiz? - Счет мы будем оплачивать?
13. Kızım bu yıl okula başlayacak. - Моя дочь в этом году в школу пойдет.
14. Salı günü parkta buluşacağız. -  Во вторник днем в парке встретимся.
15. Senin bu sözlerini unutmayacağım. - Твои эти слова не забуду.

Задание 15

1. Bu hükümdar bütün dünyaya sahip olacak. - Этот монах по всему миру будет проходить.
2. Bu duvara tırmanacaksın ve içeri pencereden gireceksin. - По этой стене взбираться будешь и в окно войдешь.
3. Toplantıdan sonra müdürün yanına gideceğim, durumu ona anlatacağım. - После собрания с начальником пойду и досnуgно ему объясню.
4. Dünya ile Ay arasındaki mesafe ne kadar? Bilmem, yüzbinlerce kilometre olacak. Между Землей и Луной какое расстояние? Не знаю, сотни тысяч километров будет.
5. Bu üretime başlayacağız ve böylece yeni faaliyet alanları yaratacağız. - Мы это производство начнем и таким образом в новой области деятельность создадим.
6. Her şeyi size açıkça anlatacağım, ondan sonra bana hak vereceksiniz. - Все Вам объясню, затем Вы со мной согласитесь. разрешение дадите
7. Bu çarpışmada Cengiz Han’ın ordusunu yeneceğiz. - В этом столкновении армия Чингиз Хана победит. мы победим
8. Bu ekonomik politika ile ülkemizin yer altı kaynaklarını değerlendirebileceğiz. - Эта экономическая политика нашей страны полезные ископаемые будет оценивать. мы сможем оценить
9. Salı günü vapurla Boğaza çıkacağız, denize gireceğiz, top oynayacağız. Akşama doğru Istanbul’a döneceğiz, akşam yemeğini evde yiyeceğiz. - Во вторник днем на катере в Босфор собираемся, в море выйдем и в мяч играть будем.
10. Okla önemsizce yaralansan, çok yorgun da olsan yine çarpışmaya son dakikaya kadar devam edeceksin, yani attan düşmeyeceksin, savaştan vazgeçmeyeceksin. - Стрелой несильно ранен, даже если сильно устал, будешь продолжать бороться до последней минуты, с лошади падать будешь, от борьбы не откажешься.
11. Canım, gece yarısı odana bir katil girse onu kabul edecek misin, ona çay kahve içirecek misin? Hayır, Aliciğim, hemen ona: “Bizim Ali zengin” diyeceğim, onu sana yollayacağım. - Дорогая, в полночь в твоей комнате убийцу примешь ли, его чаем и кофе поить будешь? Нет, Али мой, тот час же сказала она: "Мой Али богат", скажу и к тебе его отправлю.
12. Trenimiz Berlin’e ne zaman varacak? Saat sekiz buçukta. - Наш поезд в Берлин когда прибывает? В 8-30.

проверила

Отредактировано =olg@= (2013-03-04 12:08:27)

0

4

12

sen  akşam orada olacak mısın?
siz konserde gitar çalacak mısınız?
sen üniversiteyi bu yıl bitirecek misin?
sabahleyin onu karşılayacak mısın?

13

yarın okula gitmeyecek.
ben onunla oynamayacağım.
sen bisiklete tamir etmeyecek misin?
bugün  erken uyuyacak mısınız?
akçam sokaka sokağa gitmeyeceğim
siz yarışmayacaksınız
yarın konserde şarkı söyleyeceğim.
bunu gazeteyi bir daha okumayacağım.
siz bunu kapısı boymayacak boyamayacak mısınız?
bence,Orhan bizim anlamayacak.
dersden dersten sonra İrfan'a arayacağız.----telefon edeceğiz.
film sekiz saatta saat sekizde  başlayacak.
o bizden para dileyecek mi soracak mı?
o seni arayacak mı?=telefon edecek mi?
pazar günü aileyle onun ailesiyle tanışacağız.
yarın biraz dinleneceğim.

14

вечером хороший фильм мы посмотрим.
завтра в школу моего брата я отведу.
друзья этой новости очень обрадуются.
там он новый язык выучит.
после этого больше кофе пить не буду я.
мы там покупки сделаем?
мы лимон в салат давить не будем?
Ариф тоже завтра переедет.
старший мой брат этим летом женится.
места нам тоже вытереть?
на этой неделе я мою комнату убирать не буду.
по счёту мы ли расплатимся?
моя дочь в этом году в школу пойдёт.
во вторник в парке встретимя мы.
твои эти слова я не забуду.

15

этот монарх(правитель)всем миром владеть захочет.
на эту стену ты влезешь и внутрь из окна войдёшь.
после собрания к твоему начальнику я подойду,положение(ситуацию)ему объясню.
какое расстояние до луны?не знаю,сотни тысяч километров будет.
это производство мы начнём и по такому новому мероприятию площади создадим.когда производство мы начнём-расширим производ.площади.
я вам всё ясно объясню,поэтому потом вы мне правду вернёте(чесно расскажете) hak vermek воздать должное, воздать по справедливости
в этом сражении орду Чингиз-хана мы победим.
с этой экономической политикой золотые месторождения нашей страны мы может оценить.
во вторник мы на кораблике по Босфору покатаемся,на море съездим и в мяч поиграем.
вечером мы в Стамбул вернёмся и дома поужинаем вечером.
стрелой незначительно пораненый если ранешься,очень уставший если будешь,да к тому же в сражении до последних минут державшийся будешь держаться,покаснова с коня ты не упадёшь-с войны не вернёшься. от борьбы не откажешься.
душа моя,убийца если в комнату ночью ворвётся,примешь ли его,чай,кофе предложишь?нет,Аличка мой,скажу-"мой Али богатый"=к тебе его пошлю. o.O  :crazyfun:
наш поезд на Берлин когда будет?в восемь с половиной.


проверила

0Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно