ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК. Türkçe oğreniyorum. Русский язык. Rusça oğreniyorum.

Объявление

 
УЧИМ ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК
Facebook Grubu · 25.597 üye
Gruba Katıl
📌 Присоеденяйтесь к нашей группе в фейсбук ❗Мы научим Вас турецкому языку за 3 месяца.
 

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.7. ders. Fiiller

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

RUSÇA’DA FİİL DURUMLARI

A - Rusça fiiller iki şekildedir:
Sürekli (несовершенный вид) ve Süreksiz (совершенный вид)

Çoğu dildekinin aksine Rusça’da hareketi tanımlayan fiiller okumak, yapmak , inşa etmek...vb. bir tane iken Rusça’da bunlar büyük çoğunlukla iki tanedir: okumak: читать (несовершенный вид), прочитать (совершенный вид), yapmak: делать (несовершенный вид), сделать (совершенный вид), inşa etmek: строить (несовершенный вид), построить (совершенный вид)...vb.

Fiiller sonlarına gelen eklerle ya da başlarına gelen isim filllerle çekimlenirler. Sürekli ve süreksiz fiillerin bulunduğu zamanlar birbirinden ayrıdır;

Sürekli:

читать - okumak
чита́ю - okuyorum
чита́л - okuyordum
буду чита́ть - okuyacağım
Sürekli durumdaki fiil henüz bitmemişlik ifade ettiğinden, yapılan iş devamlılık gösterir. O nedenle sürekli fiillerin şimdiki, geçmiş, karmaşık gelecek zamanları vardır. Sürekli fiilin şimdiki zamanında adından da anlaşılacağı gibi şu an olan olay anlatılır. Sürekli fiilin geçmiş zamanı henüz yapılmakta olan bir geçmiş zamandır, eylem tamamlanmamıştır, geçmiş zamanda başlamıştır ve bitip bitmediği belli değildir. Sürekli fiilin gelecek zamanında yine bir belirsizlik durumu söz konusudur. Fiilden, gelecekte bunu yapacağım ama yine de kesin değil anlamı çıkmaktadır.

Süreksiz:
прочитать - okumak
прочита́л- okudum
прочита́ю - okuyacağım
Süreksiz fiilerde ise kesin bir yapılmışlık ya da yapılacaklık durumu söz konusudur. Bu yüzden süreksiz fiilde şimdiki zaman yoktur. Fiilin geçmiş zamanında yapılan işin kesin olarak bittiğini anlarız. Gelecek zamanı ise planlanmış ve yine kesin olarak yapılacak olan işi belirtir.

Unutmayalım:
SÜREKLİ DURUM (НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД)
1. şimdiki zaman
2. geçmiş zaman
3. karmaşık gelecek zaman
SÜREKSİZ DURUM (СОВЕРШЕННЫЙ ВИД)
1. geçmiş zaman
2. basit gelecek zaman
B - Sürekli ve süreksiz fiillerin çekimlerini inceleyelim:

Sürekli fiil:

читать - okumak

Şimdiki Zamandaki çekimli hali:
я чита́ю      - okuyorum
ты читаешь - okuyorsun
он,она,оно читает - okuyor
мы чита́ем - okuyoruz
вы чита́ете - okuyorsunuz
они чита́ют - okuyorlar
Burada üçüncü tekil şahısın Rusça’daki dişi, erkek ve orta cinsi için çekimi verilmiştir. Süreksiz fiillerin şimdiki zamandaki diğer çekimlerine sitemizde bulunan  fiil çekimleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

Geçmiş Zamandaki çekimli hali:
я чита́л - okuyordum
ты чита́л - okuyordun
он,она,оно чита́л - okuyordu
мы чита́ли - okuyorduk
вы чита́ли - okuyordunuz
они чита́ли - okuyorlardı

Geçmiş zamanda 1.2. ve 3. tekil şahıslarla 1.2. ve 3. çoğul şahısların çekimleri aynıdır. Burada çekimler erkek ve orta cins için verilmiştir. Eylemi gerçekleştiren dişi ise fiilin sonuna (а) gelecek ve fiil “чита́ла” olacaktır. Çoğul halinde ise değişmeyecek ve yine çoğul takısı olan (и) yi alarak чита́ли olacaktır. Rusça’da çoğulluk cinsiyete göre değişmez.

Karmaşık Gelecek Zamandaki çekimli hali:
я буду чита́ть - okuyacağım
ты будешь чита́ть - okuyacaksın
он,она,оно будет чита́ть - okuyacak
мы будем чита́ть - okuyacağız
вы будете чита́ть - okuyacaksınız
они будут чита́ть - okuyacaklar
Karmaşık gelecek zamanda çekime uğrayan fiil değil fiilin önündeki быть fiilidir. Fiilin kendisi mastar halinde kalır.

Süreksiz fiil:

Прочитать - okumak

Geçmiş zamandaki çekimli hali:
я прочита́л - okudum
ты прочита́л - okudun
он,она,оно прочита́л - okudu
мы прочита́ли - okuduk
вы прочита́ли - okudunuz
они прочита́ли - okudular

Süreksiz fiilin geçmiş zamanı da aynen sürekli fiilin geçmiş zamanı gibi çekimlenir. 1.2. ve 3. tekil şahıslarla 1.2. ve 3. çoğul şahısların çekimleri aynıdır. Eylemi gerçekleştiren dişi ise fiilin sonuna (а) gelecek ve fiil “прочита́ла” olacaktır. Çoğul halinde ise değişmeyecek ve yine çoğul takısı olan (и) yi alarak "прочита́ли" olacaktır.

Gelecek zamandaki çekimli hali:
я прочита́ю - okuyacağım
ты прочита́ешь - okuyacaksın
он,она,оно прочита́ет - okuyacak
мы прочита́ем - okuyacağız
вы прочита́ете - okuyacaksınız
они прочита́ют - okuyacaklar
Süreksiz fiilin gelecek zamanı sürekli fiilin şimdiki zamanı gibi çekilir. O yüzden karıştırmamak gerekir. Çünkü biri yerine diğerini kullanırsak anlam tamamen değişebilir.

C - Süreksiz fiilleri sürekli hale ya da sürekli fiilleri süreksiz hale getirmenin pek çok ve karmaşık yolu vardır ve çeşitli kurallara bağlanmıştır.Ancak bir de kuralları olmayan fiiller vardır. Bunlardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Sürekli Süreksiz Anlamı
говорить сказать konuşmak,söylemek
класть положить koymak
брать взять almak
садиться сесть oturmak
становиться стать durmak

Отредактировано tayas (2013-03-03 21:04:31)

0

2

НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД - Tamamlanmamış fiil durumu - Eylem devam ediyor, tekrarlanıyorken
СОВЕРШЕННЫЙ ВИД- Tamamlanmış fiil durumu - Eylem bitmişse.

ornegin:
ЗАБЛУДИТЬСЯ - Совершенный вид (yolunu kaybetmek / şaşırmak)
ЮРКНУТЬ - Совершенный вид (sokuluvermek)
РАБОТАТЬ - несовершенный вид (çalışmak, görev yapmak; işlemek)
ДЕЛАТЬ - несовершенный вид (yapmak; etmek; kılmak)

Tamamlanmamış halde Tamamlanmış halde       
Бегать                                Побежать                   koşmak
Бродить                              Побрести                   dolaşmak
Быть                                   Побыть                           olmak
Видеть                            Увидеть                   görmek
Возить                            Повезти                           taşımak (araçla)
Говорить                            Сказать                           konuşmak, söylemek
Гонять                                Погнать                            araç sürmek
Давать                               Дать                                 vermek
Делать                               Сделать                           yapmak
Думать                               Подумать                         düşünmek
Ездить                               Поехать                           gitmek (araçla)
Есть                                   Съест                              yemek
Жить                                  Прожить                          yaşamak
Знать                                 Знать                               bilmek
Изучать                             Изучить                            ders çalışmak
Иметь                                Иметь                               sahip olmak
Лазить                               Полезть                            tırmanmak
Летать                               Полететь                          uçmak
Любить                              Полюбить                         sevmek
Мочь                                 Смочь                               -ebilmek
Плавать                             Поплыть                           yüzmek
Ползать                             Поползти                           sürünmek
Понимать                           Понять                              anlamak
Работать                            Поработать                        çalışmak
Сидеть                              Посидеть                          oturmak
Слушать                            Послушать                        dinlemek
Смотреть                           Посмотреть                        bakmak
Спрашивать                      Спросить                           sormak
Становиться                      Стать                                başlamak
Ходить                              Пойти                                gitmek (yayan)
Хотеть                              Захотеть                            istemek
Читать                              Прочитать                          okumak

0

3

http://sh.uploads.ru/GamY4.jpg

http://sg.uploads.ru/g9r1c.jpg

0Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно