Agniya Barto.Minik Top

Küçük Tanya hıçkırırarak ağlıyor
Minik top nehre yuvarlanıyor.
Ağlama sen küçük Tanyacık
Topun nehirde batmıyor.

Minik Top

Tanya'mız hıçkırarak ağlıyor
Topçuğu nehre düşürdü.
Sus Tanyacık, ağlama.
Top nehirde batmaz.

Küçük Buzağı

Minik Köprüden geçiyorum
Sallanarak yürüyorum
Temiz hava alıyorum
Eyvah yol mu bitiyor?
Ben şimdi düşüyorum.