Местоимения "никто" - hiç kimse, "кто-то"  -  kimse

hiç kimse - insanlardan hiçbiri. - ни одного из людей
никто не отвечает - hiç kimse cevap vermiyor
никого нет дома - evde hiç kimse yok
никого не вижу - hiç kimseyi görmüyorum
ни с кем не разговариваю - hiç kimse ile konuşmuyorum
никому не помогаю - hiç kimseye yardım etmiyorum
ни о ком не думаю - hiç kimse hakkında düşünmüyorum

Odada hiç kimse yoktu.
Hiç kimse öğrenmek için çok yaşlı değildir.
Hiç kimse problemi çözmedi.
Hiç kimse ikiyüz yaşına kadar yaşayamaz.
Hepiniz oturuyor mu sunuz ? evet, hiç kimse ayakta durmuyor.
Koşan var mı? evet, herkes zaten koşuyor. / Hayır, hiç kimse koşmuyor

kimse bizi ayıramaz никто нас не может/сможет разлучить
kimsesi yok у него никого нет

Ona, odada hiç kimse yokmuş gibi geldi Ей показалось, будто бы в комнате никого нет
Hiç kimse bu çocuğun gücüne inanmıyordu, görünüşte çok zayıftı. Никто не верил в силу этого мальчика, таким он был слабым на вид.
Garip bir duyguya kapıldı: Sanki yalnız ve etrafında hiç kimse yok Странное чувство возникло у него: как будто он один и вокруг никого нет.
Ne sıkıcı, sanki inadına, hiç kimse yok. Какая досада, как нарочно, никого нет.
Şaşılacak şey, sınıfta kimse yoktu. Как ни странно, в классе никого не было.
Bir patlama sesi duyuldu. Tanrı'ya şükür, kimse zarar görmedi. Раздался взрыв. К счастью, никто не пострадал
Bana hiç kimse yardım edemez. Никто не в силах помочь мне.
Eli boş ayrıldı, çünkü kimse ona cevap verememişti. Она ушла ни с чем, потому что никто не смог дать ей ответ.
En azından bunu kimse bilmiyor. По крайней мере, об этом ещё никто не знает
Her şeyi bu şekilde yap ki kimse gücenmiş olmasın Сделай вей таким образом, чтобы никто не был обижен

Теги: hiç kimse, kimse