Приставка

örnek
при..., под..., во...,вы...,у....,за....,про...,пере....,обо...,до...,ото....
Записать
Списать
Выписать
Переписать
Подписать
Дописать
Прописать
Вписать
Приписать
Описать

1) Her fiile her приставка gelmiyor.
2) Bir приставка farklı fiillere çok farklı anlamlar yükleyebiliyor.

ПОДписать—imzalamak
Описать—betimlemek, tasvir etmek
ВЫписать штраф—ceza kesmek/yazmak
ВЫписать из больницы—taburcu etmek
Списать—birisinden/bir şeyden kopye çekmek
ПРОписать—ilaç/reçete yazmak
ПЕРЕписать на бело—temize geçmek
ЗАписать—kaydetmek
Türkçe'de çok farklı fiillerle ifade ettiğimiz şeyleri onlar bir fiilin başına farklı ekler getirerek yapıyorlar.