местоимение

аффикс 2 ст.

пример

ben

-m

büyüktü-m

sen

- n

büyüktü-n

o

-

büyüktü-

biz

-k

büyüktü-k

siz

-nız/ -niz/ -nuz/ -nüz

büyüktü-nüz

onlar

-lar/-ler

büyüktü-ler