Yakın-близко
İleri-вперед
Geri-назад
Sağa-направо
Sola-налево
Yukarı-вверх
Aşağı-вниз
Direkt,doğru, düz: прямо
Kuzey - север
Batı - запад
Doğu - восток
Güney - юг
Kuzeybatı-северо-запад
Kuzeydoğu-северо-восток
Güneybatı-юго-запад
Güneydoğu-юго-восток
поворот - dönüş